Vivacolor Snickeri špakteļtepe

Špakteļtepe koka virsmām

Pielietojums

Koka, kokšķiedras un metāla virsmas sausās iekštelpās. Piemērota durvju, mēbeļu, logu rāmju u.c. virsmu izlīdzināšanai. Špakteļtepe veido ļoti blīvu un gludu virsmu.

Saistviela

Akrila kopolimērs.

Pildviela

Dolomīts.

Maksimālais daļiņu izmērs

0,03 mm

Maksimālais slāņa biezums

2 mm

Adhēzija

1,5 N/mm2

Tonis

Balts.

Patēriņš (vienai kārtai)

0,5 mm bieza kārta: ~ 0,5 l/m2

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar špakteļlāpstiņu.

Žūšanas laiks

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm - 2-3 stundas.

Darbarīku mazgāšana

Ūdens.

Iepakojumi

0,6 L; 3 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 75 % no masas.

Blīvums

Apm. 1,8 kg/l (ISO 2811).

Atjaunots: 2019-05-07

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Koka un kokšķiedras virsmas nogruntējiet ar Special Primer un metāla virsmas ar Universal Korrostop vaicitu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Koka un kokšķiedras virsmas nogruntējiet ar Special Primer un metāla virsmas ar Universal Korrostop vaicitu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Špakteļtepi uzklājiet ar špakteļlāpstiņu. Špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakteļtepes kārtu.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakteļtepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

 

 

AS Tikkurila,  Liimi 5 , 10621 Tallinn, Estonia

13

No. VC-13-06b

EN 15824:2009

Internal plaster based on organic binders

Reaction to Fire

B-s1,d0

Release of dangerous substances

NPD

Adhesion:

≥ 0,30 MPa


TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Plata špakteļlāpstiņa, 450 mm (Kods: 641450)

Ergonomisks rokturis ērtam satvērienam un nerūsējošā tērauda asmens.

Profesionāla slīpplate (Kods: 671008)

Šarnīra slīpplate profesionāļiem. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Slīpplate (Kods: 671002)

Slīpplate ar āķiem un skavām fiksācijai. Piemērota standarta smilšpapīram un smilšpapīram ar skavu fiksāciju. Regulējams rokturis.

Špakteļlāpstiņa, 50 mm (Kods: 649250)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa ar āmura tipa galvu un ergonomisku rokturi ērtam satvērienam.

Špakteļlāpstiņas, 25 mm, 50 mm, 75 mm (Kods: 648050)

Špakteļlāpstiņas, piemērotas mazām virsmām.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes