Vivacolor LH White špakteļtepe

Balta vieglā špakteļtepe

Pielietojums

Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai. Špakteļtepe ir viegli uzklājama un izlīdzināma.

Saistviela

Akrila kopolimērs.

Pildviela

Dolomīts, mikrosfēras.

Maksimālais daļiņu izmērs

0,15 mm

Maksimālais slāņa biezums

4 mm

Adhēzija

0,50 N/mm2

Tonis

Balts.

Patēriņš (vienai kārtai)

1mm bieza kārta: ~ 1 l/m2.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar špakteļlāpstiņu vai špakteļu uzklāšanas iekārtu.

Žūšanas laiks

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm 2-3 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.

Darbarīku mazgāšana

Ūdens.

Iepakojumi

3 L, 10 L, 17 L tvertne; 15L plastikāta maiss.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 1 gads no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 62 % no masas.

Blīvums

Apm. 1,2 kg/l (ISO 2811).

Atjaunots: 2017-08-08

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Uzklājiet špakteļtepi ar špakteļlāpstiņu vai špakteļu uzklāšanas iekārtu. Plaisās pirms špaktelēšanas iestrādājiet papīra vai stiklašķiedras lenti. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakteļtepes kārtu.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakteļtepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  

Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

 

 

 AS Tikkurila,  Liimi 5 , 10621 Tallinn, Estonia

14

No. VC-14-08b

EN 15824:2009

Internal plaster based on organic binders

Reaction to Fire

A2-s1,d0

Release of dangerous substances

NPD

Adhesion:

≥ 0,30 MPa

 

 AS Tikkurila,  Liimi 5 , 10621 Tallinn, Estonia

16

No. VC-16-08a

EN 13963:2014

Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A

Reaction to Fire

A2-s1,d0

Release of dangerous substances

NPD

Flexural strength:

NPD

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Plata špakteļlāpstiņa, 450 mm (Kods: 641450)

Ergonomisks rokturis ērtam satvērienam un nerūsējošā tērauda asmens.

Profesionāla slīpplate (Kods: 671008)

Šarnīra slīpplate profesionāļiem. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Slīpplate (Kods: 671002)

Slīpplate ar āķiem un skavām fiksācijai. Piemērota standarta smilšpapīram un smilšpapīram ar skavu fiksāciju. Regulējams rokturis.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes