Vivacolor krāsa Ceiling 3

Pilnīgi matēta krāsa griestiem

Produkta apraksts

Ceiling 3 ir pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa griestiem, kas ļoti labi izlīdzinās un veido pilnīgi baltu virsmu. Krāsai ir teicama segtspēja, tā nepil un nešļakstās.

Pielietojums

Griesti sausās telpās (guļamistabās, bērnu istabās, dzīvojamās istabās, gaiteņos, u.c. telpās). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām vai tapešu virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām.

Spīdums

Pilnīgi matēta.

Bāzes krāsas

AP bāze.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos toņos (AP bāze) saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Toņu precizitāte nav pilnīga.

Patēriņš (vienai kārtai)

Teorētiskais patēriņš: 8-12 m²/l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem un apstrādājamās virsmas formas un raupjuma.

Uzklāšanas metodes

Uzklāšana ar otu, rullīti vai bezgaisa izsmidzinātāju. Izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,015” - 0,021” vai 0,380 - 0,530 mm.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot. Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Atšķaidītājs

Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 10% apmērā no tilpuma.

Iepakojumi

0,9L; 2,7L; 4,8L; 9,0L; 20,0 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 35% no tilpuma

Blīvums

Apm. 1.4 kg/l atkarībā no toņa (ISO 2811)

Noturība pret mitru berzi

Klase 3, ISO 11998, 200 cikli 20-70 mikroni, 400 cikli saskaņā ar SFS 3755.

Izturība pret ķimikālijām

Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (vaitspirtu).

Atjaunots: 2021-02-08

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Nelīdzenu virsmu nošpaktelēt ar piemērotu Vivacolor sērijas špakteļtepi. Noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus. Špaktelētas, porainas vai nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī kokšķiedras plātņu vai ģipškartona plātņu virsmas nogruntēt ar ūdens bāzes gruntskrāsu Primer 1. Metāla virsmas nogruntēt ar metālam piemērotu gruntskrāsu Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. Virsmas, kas ir špaktelētas ar krīta špakteļtepi, nogruntēt ar alkīda gruntskrāsu Special Primer. Izmantojot gruntskrāsu, ievērot produkta lietošanas pamācību. 

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās krāsas kārtas. Nomazgāt virsmu ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Vāji saistītas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntskrāsu Special Primer. Plaisu un iedobumu aizpildīšanai izmantot piemērotu Vivacolor sērijas špakteļtepi, virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Špaktelētu virsmu gruntēšanai izmantojiet 10% apmērā atšķaidītu krāsu.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +23 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir izvairīties no caurvēja.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Ceiling 3 rūpīgi samaisiet un, ja nepieciešams, atšķaidiet ar ūdeni līdz 10% apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu toni, pirms krāsošanas sajaukt vienā traukā pietiekamu daudzumu tonētas krāsas no dažādiem iepakojumiem. Uzklājiet 1-2 kārtas ar rullīti, otu vai bezgaisa izsmidzinātāju.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu no darbarīkiem, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Produkta šķidrie atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

DARBA AIZSARDZĪBA saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1).

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic Rilon rullis raupjām virsmām, 25 cm (Kods: 440025)

Izturīgs rullis ar augstu kapacitāti. Piemērots raupju virsmu krāsošanai iekšdarbos, kā arī gludām mūra un ēvelētām koka virsmām. Veido raupju faktūru. Materiāls: Rilon

Elite Maxi alumīnija rokturis Po-Po, 25 cm (Kods: 613625)

Ērti satverams rokturis. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Ieliktņi vanniņām, 25 cm (Kods: 624125)

Caurspīdīgi vanniņu ieliktņi. Piemēroti Anza krāsu vanniņām. Iepakojumā 2 gab.

Platinum Antex rullis īpaši gludām virsmām, 25 cm (Kods: 580025)

Mikrošķiedras. Augstas kapacitātes rullis, kas nešļakstās un veido gludu virsmu. Piemērots šķīdinātāja un ūdens bāzes beicēm, lakām un krāsām. Var izmantot arī sienu un griestu, durvju un virtuves piederumu krāsošanai.

Platinum Micmex rullis vidēji gludām virsmām, 25 cm (Kods: 580026)

Izturīgs mikrošķiedras rullis ar augstu kapacitāti un teicamu segtspēju. Piemērots griestu krāsošanai iekštelpās. Veido vidēji raupju tekstūru.

Skrāpis ruļļiem (Kods: 629001)

Paredzēts ruļļu tīrīšanai.

Vanniņa krāsām, 25 cm (Kods: 621025)

Plastmasas vanniņa krāsām.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes