Vivacolor Dust Blocker dziļumgrunts

Putekļu saistīšanas līdzeklis

Pielietojums

Putekļu saistīšanai uz neapstrādātām minerālām virsmām sausās telpās (garāžās, gaiteņos, birojos u.c.) Piemērots betona, apmestām, ķieģeļu un špaktelētām sienām, griestiem un betona grīdām sausās telpās. Piemērots arī ārdarbos virsmām, kas neatrodas tiešā atmosfēras iedarbībā.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8 m2/l. Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, virsmas porainības un raupjuma.

Uzklāšanas metodes

Uzklājams ar zemspiediena izsmidzinātāju, otu vai rulli.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

1 stunda - var pieskarties, 24 stundas - var pārkrāsot.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens.

Iepakojumi

5,0 L; 10,0 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 10% no tilpuma.

Blīvums

1,0 kg/l (ISO 2811).

Atjaunots: 2020-07-21

SAGATAVOŠANA

Virsmai ir jābūt sausai un sacietējušai. Apmestu un betona virsmu žūšanas un sacietēšanas laiks ir atkarīgs no izmantotā materiāla sastāva un uzklātā slāņa biezuma.

Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un atlupušā materiāla. Ja uz virsmas pastiprināti veidojas sāļi, virsmu nedrīkst apstrādāt, pirms ir likvidēts sāļu veidošanās cēlonis.

Lai uzlabotu adhēziju un notīrītu no betona cementa līmes slāni, spīdīgā, lakai līdzīgā kārta, kas izveidojusies uz betona virsmas, pirms putekļu saistīšanas līdzekļa uzklāšanas jāapstrādā ar smilšu strūklu vai tērauda birsti.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

PUTEKĻU SAISTĪŠANA

Pirms uzklāšanas produktu rūpīgi samaisiet. Uzklājiet neatšķaidītu putekļu saistīšanas līdzekli uz virsmas. Produkts ir uzklāts pietiekami, ja tas ir iesūcies virsmā un neveido spīdīgu, lakai līdzīgu kārtu.

REMONTKRĀSOŠANA

Ar Vivacolor Dust Blocker apstrādātu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar šo pašu produktu. Var pārkrāsot, ja nepieciešams. Jebkāda veida tālāku apstrādi var veikt nākamajā dienā.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet putekļu saistīšanas līdzekļa atlikumus. Izmazgājiet darbarīkus ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn- 3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/h): 30 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30g/l. 

 

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Basic Anlon rullis vidēji gludām virsmām, 25 cm (Kods: 420025)

Universāls rullis ar augstu kapacitāti. Piemērots sienu un griestu krāsošanai iekšdarbos. Veido vidēji raupju faktūru. Materiāls: Anlon

Basic Rilon rullis raupjām virsmām, 25 cm (Kods: 440025)

Izturīgs rullis ar augstu kapacitāti. Piemērots raupju virsmu krāsošanai iekšdarbos, kā arī gludām mūra un ēvelētām koka virsmām. Veido raupju faktūru. Materiāls: Rilon

Elite Maxi rokturis, 25 cm (Kods: 613025)

Tērauda rokturis. Slīdgultņi abos galos. Ērti satverams divkomponentu rokturis. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite plakana ota, 70 mm (Kods: 150470)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Plakana ota ir piemērota durvju un koka izstrādājumu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes