Villa Ultima krāsa, JAUNUMS

Necaurspīdīga krāsa koka virsmām ārdarbos / pusmatēta

Informācija par produktu

Pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu aizsardzībai ārdarbos. Saglabā koka dabisko šķiedru. Ar alkīdu pastiprināta akrilāta saistviela. Veido ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas aizsargā koksni. Lietojot produktu saskaņā ar norādījumiem, tiek nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību līdz 15 gadiem.

Pielietojums

Neapstrādātu, rūpnieciski gruntētu vai iepriekš ar Villa Ultima, ārdarbu koka krāsām vai beicēm apstrādātu, zāģētu vai ēvelētu virsmu, kā arī ar augstspiediena impregnētas koksnes krāsošanai ārdarbos. Koka ārsienas, žogi, apšuvuma dēļi, loga rūtis u.c. Nav piemērots grīdu apstrādei. Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei.

Spīdums

Pusmatēta.

Patēriņš (vienai kārtai)

Zāģētām virsmām 4–6 m²/l. Ēvelētām virsmām 8–10 m²/l.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu (VVA bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm: Vinha, Koka fasādes (VVA un VC). Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.

Uzklāšanas metode

Ota vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc apm. 2 h. Zemākās temperatūrās un augstākā mitruma pakāpē žūšanas laiks ir ilgāks.

Atšķaidītājs

Ūdens.

Darbarīku mazgāšana

No darbarīkiem notīrīt produkta atlikumus, pēc tam izmazgāt tos ar ūdeni.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18 L (VVA bāze); 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L (VC bāze).

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 30-37% no tilpuma

Blīvums

1,1-1,2 kg/l, ISO 2811

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba arī industriālajā vidē.

Izturība pret ķimikālijām

Laba izturība arī industriālajā vidē.

Atjaunots: 2019-07-19

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no atlupušā materiāla un netīrumiem. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus. Nogruntēt virsmu pēc iespējas ātrākā izgatavošanas stadijā ar Villa Lasur Akva vai Villa Protekt. Rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No iepriekš apstrādātām virsmām notīrīt atlupušo materiālu ar drāšu birsti. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

Aizsargāt jebkuras attīrītas koka virsmas ar Villa Lasur Akva vai Villa Protekt. Rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5°С un gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas un žūšanas laikā – zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no pārāk augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Iepriekš krāsotas virsmas:

Pirms lietošanas Villa Ultima rūpīgi samaisīt. Produkts ir gatavs lietošanai, taču to ir iespējams atšķaidīt ar ūdeni, ja nepieciešams. Ar otu vai izsmidzinātāju uzklāt 2 kārtas uz jaunām virsmām, 1 vai 2 kārtas veicot remontkrāsošanu, atkarībā no krāsojamās virsmas stāvokļa un toņu atšķirībām. Ar gaišiem toņiem apstrādājot ar augstspiedienu impregnētu koksni, uzklāt 2 vai 3 kārtas. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu un izvairītos no toņu atšķirībām, paredzēt pietiekamu krāsas daudzumu, kas sajaukts vienā traukā. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras svārstību ietekmē tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai.

Remontkrāsošana:

Ar Villa Ultima krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Villa Ultima. Pietiek uzklāt 1 kārtu tādā pašā tonī. Pirms apstrādes pārbaudīt baļķu virsmu stāvokli un konstrukciju funkcionalitāti.

VIRSMAS KOPŠANA

Apieties ar virsmu saudzīgi, jo savu galīgo cietību normālos apstākļos produkts sasniedz pēc aptuveni četrām nedēļām. Ja nepieciešams virsmu tīrīt neilgi pēc apstrādes, virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai mitru lupatu.

Vienu mēnesi pēc krāsošanas, virsmas var mazgāt ar Tikkurila Talon Huoltopesu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas var mazgāt ar spēcīgāku Talon Huoltopesu šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsma noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svg

Uzmanību                            UN 3082

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sastabilizējošu vielu: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona[EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d): 130 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes