Villa Primer krāsa

Gruntējuma krāsa koka virsmām

Pielietojums

Zāģēta un ēvelēta koka virsmas ārdarbos (ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērota arī termokoksnei un virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar eļļas krāsu.

Spīdums

Matēta.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8m2/l - zāģēta koka virsma, 8-10m2/l - ēvelēta koka virsma.

Bāzes krāsas

Krāsu izmanto netonētu.

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar otu.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

12 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Special Solvent. Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, jāizmazgā ar Special Solvent.

Iepakojumi

1,0 L; 3,0 L; 10,0 L

Uzglabāšana

Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt 2 gadus no ražošanas datuma (norādīts uz iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 59% no tilpuma.

Blīvums

1,3 kg/l. (ISO 2811).

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba, arī rūpnieciskajā un jūras vidē.

Atjaunots: 2017-05-09

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem, rūsas un netīrumiem. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto. Jaunas koka virsmas pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Koka virsmām ir jābūt tīrām un sausām (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °С un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Villa Primer rūpīgi samaisiet. Ja nepieciešams, atšķaidiet ar Special Solvent līdz 5% apmērā no tilpuma. Uzklājiet 1 kārtā ar otu. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar Special Solvent vai Tikkurila Pensselipesu.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai aļģes nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Uzmanību. Satur: 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/g) – 350 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 350 g/l.

Uzmanību! Tekstila materiāli un slīpēšanas putekļi, kas ir piesūkušies ar aizsarglīdzekli, var pašaizdegties. Šādi materiāli pirms iznīcināšanas ir jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai uzreiz jāsadedzina.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes