Villa Primer gruntējuma krāsa, JAUNUMS

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa koka virsmām

Informācija par produktu

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms krāsošanas ar eļļas vai akrila krāsām. Piemērota arī iepriekš ar eļļas krāsu apstrādātu virsmu krāsošanai.

Pielietojums

Koka ārsienas, logu rāmji, margas, žogi u.c.

Spīdums

Matēta.

Patēriņš (vienai kārtai)

Zāģētām virsmām 5–8 m²/l. Ēvelētām virsmām 8–10 m²/l.

Bāzes krāsas

Balto AP bāzes krāsu var izmantot baltu vai tonēt apdares krāsai līdzīgā tonī. Toņu precizitāte nav pilnīga. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar otu.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

Var pārkrāsot pēc 24h. Žūšanas laiks ir atkarīgs no krāsošanas apstākļiem, virsmas absorbcijas un krāsas plēves biezuma.

Atšķaidītājs

Special Solvent.

Darbarīku mazgāšana

Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, pēc tam izmazgāt ar Special Solvent.

Iepakojumi

0,9L; 2,7L; 9L

Uzglabāšana

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 56% no tilpuma

Blīvums

1,4 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba arī industriālajā un jūras vidē.

Atjaunots: 2019-04-29

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus un atlupušo materiālu. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntē virsmas ar Villa Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt atlupušo materiālu un pelēkās koka šķiedras izmantojot skrāpi un noslaucīt virsmas tīras ar drāšu birsti. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Attīrītas koka virsmas jāapstrādā ar Villa Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5°С un gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas un žūšanas laikā – zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no pārāk augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirmā uzklāšana:

Pirms krāsošanas krāsu Villa Primer rūpīgi samaisiet. Ja nepieciešams, atšķaidiet ar Special Solvent līdz 5% apmērā no tilpuma. Uzklājiet 1 kārtā ar otu. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc gruntēšanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai aļģes nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņemšanas, virsma vienmēr jāpārkrāso.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Aquatic-pollut-red

Uzmanību                              UN 1263

Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: etilmetilketoksīms.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta šķidrie atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/g): 350 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 350 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes