Villa Lin lineļļu saturoša krāsa, JAUNUMS

Lineļļu saturoša krāsa koka virsmām ārdarbos

Informācija par produktu

Lineļļu saturoša krāsa koka fasādēm. Piemērota vēsturiskās nozīmes koka ēkām.

Pielietojums

Zāģēta un ēvelēta koka virsmām ārdarbos (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērota arī termokoksnei.

Spīdums

Pusspīdīga.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8m²/l - zāģēta koka virsmas, 9-12m²/l - ēvelēta koka virsmas.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila Koka fasāžu toņu kartei (A un C bāze). Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar otu.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

4 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Atšķaidītājs

Special Solvent

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, pēc tam izmazgāt ar Special Solvent.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 62% no tilpuma.

Blīvums

1,3 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba arī industriālajā un jūras vidē.

Atjaunots: 2019-08-21

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu netīrumiem un atlupušā materiāla. Nomazgāt netīras un taukainas virsmas ar tīrīšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Jaunas koka virsmas pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntēt ar Villa Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. No zaru vietām notīrīt sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntēt ar piemērotu gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemt atlupušo krāsu. Nomazgāt netīras un taukainas virsmas ar tīrīšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Tīras koka virsmas nogruntēt ar Villa Protekt. Rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. No zaru vietām notīrīt sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntēt ar piemērotu gruntskrāsu.  

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °С un gaisa relatīvajam mitrumam apstrādes un žūšanas laikā zem 80%. Krāsošanas laikā ir izvairīties no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Villa Lin rūpīgi samaisīt. Krāsojot pirmo kārtu, nepieciešamības gadījumā, krāsu var atšķaidīt ar Special Solvent līdz 5% apmērā. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā. Ar otu uzklāt 1 vai 2 kārtas uz jaunām koka virsmām un 1 kārtu uz iepriekš krāsotām virsmām. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai aļģes nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr jāpārkrāso.  Virsmas, kuras apstrādātas ar lineļļu saturošu krāsu, pēc nožūšanas, uzglabājot tumsā, var sākt dzeltēt. Novietojot sadzeltējušo virsmu gaismā, tā atgūst sākotnējo toni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svg724px-GHS-pictogram-exclam_svgAquatic-pollut-red

Uzmanību                             UN1263

Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.  4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons, 2-oktil-2H-izotiazolons-3-ons, un etilmetilketoksīms. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) – 300 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 300 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes