Villa Lasur Akva koksnes aizsarglīdzeklis

Ātri žūstošs ūdens bāzes aizsarglīdzeklis koka virsmām ārdarbos

Informācija par produktu

Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem. Samazina koka virsmas plaisāšanu.

Pielietojums

Iepriekš apstrādātām un jaunām zāģētām un ēvelētām koka virsmāmārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādēm, žogiem, ārējā apšuvuma dēļiem, apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, dārza mēbelēmu.c.). Piemērots arī termiski apstrādātai koksnei.Nav piemērots siltumnīcu iekšējām virsmām.

Patēriņš (vienai kārtai)

12 – 14 m²/l. Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Uzklāšanas metode

Ota vai izsmidzinātājs.

Tonēšana

Caurspīdīgs. Produktu var lietot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ. Uzmanību! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē. Galīgais tonis būs redzams pēc nožūšanas, un tas ir atkarīgs no uzklāšanas metodes un koka sugas.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 10 –60 min. Pārkrāsojams pēc 1h. Zemā temperatūrā un augstākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.

Atšķaidītājs

Ūdens.

Darbarīku mazgāšana

Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni.

Izturība pret laikapstākļu iedarbību

Laba arī industriālajā vidē.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 10% no tilpuma un 11% no svara.

Blīvums

1 kg/l.

Atjaunots: 2020-11-11

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no vecās krāsas paliekām, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Koksnes relatīvais mitrums zem 20%. Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°С un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no pārāk augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms uzklāšanas un regulāri uzklāšanas laikā Villa Lasur Akva rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1 (vecas virsmas) vai 2 (jaunas virsmas) kārtas ar otu vai izsmidzinātāju. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Satur: 3-jod-2-propinil butyl karbamītu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 313275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Izliekta ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Basic ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 314275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes