Villa Akva krāsa

Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm

Pielietojums

Jaunas un iepriekš krāsotas zāģēta un ēvelēta koka virsmas ārdarbos (koka fasādes, žogi u.c.). Piemērota arī termokoksnei.

Spīdums

Matēta.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8m²/l - zāģēta koka virsmas, 8-10 m²/l - ēvelēta vai iepriekš krāsota koka virsmas.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila Koka fasādes, Izjūti krāsas vai Facade toņu kartēm (A un C bāze). Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.

Bāzes krāsas

A un C bāze.

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar otu vai izsmidzinātāju.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

1 stunda – var pieskarties, 2 - 4 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

No darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un pēc tam jāizmazgā ar ūdeni.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 11,7L; 18 L.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt 2 gadus no ražošanas datuma (norādīts uz iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 37% no tilpuma.

Blīvums

1,2 -1,3 kg/l, atkarībā no krāsas toņa. (ISO 2811)

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba, arī rūpnieciskajā vidē.

Atjaunots: 2018-08-17

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. No zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas, nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+. Gludas, ēvelētas virsmas nogruntējiet ar alkīda eļļas gruntējuma krāsu Villa Primer.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Virsmu nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un vecas, krāsotas virsmas noslīpējiet matētas, notīriet putekļus. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Nogruntējiet ar alkīda eļļas gruntējuma krāsu Villa Primer. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas un nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Koka virsmām ir jābūt tīrām un sausām (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °С un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu rūpīgi samaisiet. Krāsojot pirmo kārtu, nepieciešamības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Ar otu vai izsmidzinātāju uzklājiet 1 vai 2 kārtas Villa Akva. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai aļģes nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 

Satur: cinka oksīdu, 2-oktil-2H-izotiazolons-3, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) 130g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130g/l.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes