Villa Akva krāsa

Ar eļļu modificēta ūdens bāzes krāsa koka virsmām ārdarbos / matēta

Informācija par produktu

Matēta ūdens bāzes krāsa koka virsmām ārdarbos. Krāsa veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu. Villa Akva nodrošina lielisku toņu un spīduma noturību. Lietojot produktu saskaņā ar norādījumiem, tiek nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību līdz 15 gadiem.

Pielietojums

Iepriekš neapstrādātu, rūpnieciski gruntētu vai iepriekš ar fasāžu krāsu krāsotu koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Koka sienas ārdarbos, apšuvuma dēļi, žogi u.c. Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei.

Spīdums

Matēta.

Patēriņš (vienai kārtai)

Zāģētām koka virsmām 4–6 m²/l. Ēvelētām un iepriekš krāsotām koka virsmām 7–9 m²/l.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila Koka fasādes vai Tikkurila Facade toņu kartēm (A un C bāzes). Tonētu produktu nemaina. Produkts ir pieejams 4 gatavajos toņos: Q683 (brūns) – 9,6L, Q858 (pelēks) – 9,3L, D110 (sarkanbrūns) – 9,3L, Q129 (dzeltens) – 9,9L.

Uzklāšanas metode

Ota vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc 2-4 h pie normāliem krāsošanas nosacījumiem. Zemākās temperatūrās un augstākā mitruma pakāpē žūšanas laiks ir ilgāks.

Atšķaidītājs

Ūdens

Darbarīku mazgāšana

No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9 L; 18 L.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Sausais atlikums

Apm. 39% no tilpuma.

Blīvums

1,3 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret atmosfēras iedarbību

Laba arī rūpnieciskajā vidē.

Izturība pret ķimikālijām

Laba arī rūpnieciskajā vidē.

Atjaunots: 2020-11-11

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus. Nogruntēt virsmu pēc iespējas ātrākā izgatavošanas stadijā ar Villa Lasur Akva vai Villa Protekt. Darbu turpināt uzklājot Villa Primer un 1 kārtu Villa Akva vai 2 kārtas Villa Akva bez Villa Primer. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. No iepriekš krāsotām koka virsmām notīrīt atlupušo krāsas kārtu ar skrāpi un noslaucīt virsmu tīru ar drāšu birsti. Apstrādāt iepriekš ar akrila krāsām krāsotas virsmas ar Villa Akva 1 – 2 kārtās atkarībā no virsmas stāvokļa un toņa atšķirībām. Ja vecā virsma ir nolietota vai krāsota ar eļļas krāsām, nogruntēt veco krāsas virsmu ar Villa Primer un veco akrila krāsas virsmu ar Villa Akva. Krāsot virsmu ar Villa Akva krāsu. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus un malas.

Rūpnieciski gruntētas virsmas:

Uzklāt Villa Akva 1-2 kārtās. Rūpnieciski gruntētas virsmas, kuras vairāk nekā 10 mēnešus ir bijušas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, ir jāapstrādā ar Villa Primer un jāpārkrāso ar Villa Akva 1-2 kārtās. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus un malas.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5°С un gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas un žūšanas laikā – zem 80%. Izvairīties no pārāk augstām temperatūrām krāsošanas laikā.

KRĀSOŠANA

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus. Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā sajaukt visai virsmai pietiekamu krāsas daudzumu. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.
Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras ietekmē tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai. Gruntskrāsas izmantošana (Villa Primer) samazina sveķu izsūkšanos cauri krāsas plēvei.

VIRSMAS KOPŠANA

Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt neilgu laiku pēc krāsošanas, to var viegli tīrīt ar mīkstu birsti vai mitru lupatu.
Virsmu var tīrīt ar Tikkurila Talon Huoltopesu ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un netīras virsmas tīrīt ar spēcīgāku Talon Huoltopesu (1:1) šķīdumu. Noskalot virsmu un ļaut tai nožūt.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 

Uzmanību           UN 3082

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Uzmanību. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensabilizējošas vielas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).  

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d): 130 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Birste ar diviem rokturiem mazgāšanai (Kods: 672011)

Ar abām rokām satverama birste mazgāšanai. Ergonomisks dizains nodrošina papildu izturību mazgāšanas laikā. Iespējami dažādi satvēriena varianti. Ērts rokturis. Īpaši piemērota vertikālu virsmu mazgāšanai. Piemērota Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota kokam, 75 mm (Kods: 329275)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota kokam ir piemērota eļļas uzklāšanai uz terasēm, fasādēm un dārza mēbelēm. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes