Universal Akva (pusspīdīga)

Pusspīdīga ūdens bāzes krāsa kokam un metālam

Pielietojums

Mēbeļu, durvju, logu rāmju, dārza mēbeļu u.c. izstrādājumu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām kokšķiedras plātņu, kartona, koka un metāla virsmām. Piemērota iepriekš lakotu, krāsotu vai rūpnieciski krāsotu koka virsmu pārkrāsošanai bez gruntēšanas. Nav ieteicama alumīnija virsmām, kas krāsotas ar pulverkrāsām.

Spīdums

Pusspīdīga.

Patēriņš (vienai kārtai)

7-9 m2/l – gludām koka un metāla virsmām.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonētu atbilstoši Tikkurila toņu kartēm (A un C bāze).

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,009” - 0,013” vai 0,230 - 0,330 mm.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

0,5 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 2-3 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens. Var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no krāsas tilpuma.

Iepakojumi

0,9L; 2,7 L; 9 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 40% no tilpuma.

Blīvums

Apm. 1,0-1,2 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811).

Atjaunots: 2020-11-11

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. No koka virsmu zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas attīriet no rūsas, nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās krāsas un rūsas. Nomazgājiet virsmu ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Vecas, spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas, notīriet putekļus. No koka virsmu zaru vietām notīriet sveķus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%), gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28 °C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras. Metāla virsmas temperatūrai ir jābūt zem +35°C.

GRUNTĒŠANA

Tīras koka virsmas ārdarbos nogruntējiet ar Villa Protekt un metāla virsmas ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Universal Akva rūpīgi samaisiet. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Uzklājiet 2 kārtas ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts(IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn- 3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/d) 130g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes