Kolorex Classic koksnes aizsarglīdzeklis

Tonējams koksnes aizsarglīdzeklis

Pielietojums

Iepriekš apstrādātas un jaunas zāģētas vai ēvelētas koka virsmas, kas atrodas virs zemes (ārējā apšuvuma dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi, dārza mēbeles u.c.). Piemērots arī termokoksnei. Nelietot siltumnīcu iekšējām virsmām.

Patēriņš (vienai kārtai)

4-8m2/l - zāģētām koka virsmām, 8-12 m2/l - baļķu un ēvelētām koka virsmām.

Uzklāšanas metode

Uzklājams ar otu, izsmidzinātāju vai iegremdēšanas metodi.

Tonēšana

Koksnes aizsarglīdzekli var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila laku un beiču toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ. Uzmanību! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē. Galīgais tonis būs redzams pēc nožūšanas, un tas ir atkarīgs no uzklāšanas metodes un koka sugas.

Bāzes krāsas

EC bāze.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

4-8 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas - var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Special Solvent. Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, pēc tam jāizmazgā ar Special Solvent.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9 L

Uzglabāšana

Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā. Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt 2 gadus no ražošanas datuma (norādīts uz iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 20% no tilpuma.

Blīvums

Apm. 0,9 kg/l (ISO 2811).

Atjaunots: 2019-03-26

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās, atlupušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar Special Clean mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās, atlupušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar Special Clean mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai no +5°С līdz +28°С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no tiešiem saules stariem.

KRĀSOŠANA

Pirms uzklāšanas Kolorex Classic rūpīgi samaisiet. Uzklājiet 1 vai 2 kārtas ar otu, koka šķiedras virzienā, iegremdējot vai uzsmidzinot. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīriet produkta atlikumus un izmazgājiet ar Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu vai citu šķīdinātāju uz minerālspirta bāzes.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svgplausas724px-GHS-pictogram-exclam_svgAquatic-pollut-red

Uzmanību. Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., terpentīns, eļļa, heksānskābe, 2-etil-, cinka sāls, pamata, etilmetilketoksīms, 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Uzmanību! Tekstila materiāli un slīpēšanas putekļi, kas ir piesūkušies ar krāsu, var pašaizdegties. Šādi materiāli pirms iznīcināšanas ir jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai uzreiz jāsadedzina.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/f) 700 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 700 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 313275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Izliekta ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Basic ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 314275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite izliekta ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347575)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Izliekta ota ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes