Hansa Silicate Primer gruntējuma šķīdums

Silikāta gruntējuma šķīdums minerālām fasādēm

Pielietojums

Dzīvojamās, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu ēkas. Piemērots betona, kaļķa vai kaļķa-cementa apmetuma, silikāta ķieģeļu, kā arī iepriekš ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa vai silikāta krāsām krāsotu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar silikāta krāsu Hansa Silicate. Var izmantot arī minerālām virsmām iekštelpās.

Patēriņš (vienai kārtai)

4- 6 m2/l. Patēriņš ir atkarīgs no krāsošanas metodes un krāsojamās virsmas raupjuma.

Uzklāšanas metodes

Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018” - 0,023” vai 0,460 - 0,580 mm.

Žūšanas laiks

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%) 12 stundas – var pārkrāsot. Zemāka gaisa temperatūra un augstāks gaisa mitrums žūšanas laiku pagarinās.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens. Atšķaidot, ievērot zemāk minētās instrukcijas.

Iepakojumi

5,0 L; 10,0 L

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 3 gadi no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).

Blīvums

1,0 kg/l, (ISO 2811).

Atjaunots: 2020-11-10

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas. Ar augstspiediena ūdens strūklu vai tērauda suku no virsmas notīriet putekļus, netīrumus, sāļus un citas vāji saistītās daļiņas. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet ūdens un Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. Nelīdzenu virsmu un plaisas izlīdziniet ar pēc sastāva piemērotu cementa vai kaļķu javu. Mazākas plaisas var aizpildīt ar smilšu un Hansa Silicate maisījumu. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādājiet ar smilšu strūklu vai tērauda suku.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ar smilšu strūklu, tērauda suku vai augstspiediena ūdens strūklu no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas, krīta krāsas un atlupušos dekoratīvos pārklājumus. Organiskās krāsas ir jānoņem pilnībā, izmantojot smilšu strūklu, tērauda suku vai augstspiediena ūdens strūklu. Atveriet betona plaisas, no tērauda armatūras notīriet rūsu un apstrādājiet ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifikācijai. Nelīdzenu virsmu un plaisas izlīdziniet ar pēc sastāva piemērotu cementa vai kaļķu javu. Mazākas plaisas var aizpildīt ar smilšu un Hansa Silicate maisījumu. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet ūdens un Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

GRUNTĒŠANA

Porainas absorbējošas virsmas nogruntējiet ar gruntējuma šķīduma Hansa Silicate Primer un ūdens maisījumu (sajaukšanas attiecība 1:1), izmantojiet „mitrs uz mitra” metodi, t.i., īsā laika sprīdī uz virsmas uzklājiet 2-3 kārtas gruntējuma krāsas šķīduma. Ne agrāk kā pēc 12 h virsmas nogruntējiet ar Hansa Silicate Primer un Hansa Silicate maisījumu (sajaukšanas attiecība 1:2). Vidēji absorbējošas virsmas nogruntējiet ar gruntējuma krāsu Hansa Silicate Primer. Ne agrāk kā pēc 12 h virsmas nogruntējiet ar Hansa Silicate Primer un Hansa Silicate maisījumu (sajaukšanas attiecība 1:2). Cietas un blīvas virsmas nogruntējiet ar Hansa Silicate Primer un Hansa Silicate maisījumu (sajaukšanas attiecība 1:2). Uzmanību! Virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (piem., logu rūtis, dabīgais akmens vai metāls, augi u.c.), pirms krāsošanas ir jāpārklāj.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +28 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

bistami Bīstami

Satur silīcijskābe, kālija sāls. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumus. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniett skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/h) ir 30 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

TRANSPORTATĒŠANA

Sargāt no sala!

Alumīnija rokturis-pagarinātājs (Kods: 620024)

Alumīnija rokturis-pagarinātājs. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Basic ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 314275)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite Maxi rokturis, 25 cm (Kods: 613025)

Tērauda rokturis. Slīdgultņi abos galos. Ērti satverams divkomponentu rokturis. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Elite ota āra darbiem, 75 mm (Kods: 347475)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ota āra darbiem ir piemērota fasāžu, žogu un iekštelpu griestu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Platinum Wistex rullis raupjām virsmām, 25 cm (Kods: 570026)

Izturīgs rullis ar ļoti augstu kapacitāti un labu segstpēju. Piemērots apmestām virsmām ārdarbos un neēvelētam kokam. Piemērots silikāta krāsām. Veido ļoti raupju tekstūru. Materiāls: Wistex

Skrāpis ruļļiem (Kods: 629001)

Paredzēts ruļļu tīrīšanai.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes