Padomi pirms krāsošanas, krāsošanas laikā un pēc krāsošanas

Pirms krāsošanas

 • Pirms produkta izmantošanas vienmēr izlasiet instrukciju uz etiķetes.
 • Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai jābūt robežās no +5 °C līdz +28 °C un relatīvajam gaisa mitrumam jābūt mazākam par 80 %. Krāsošanas laikā izvairieties no caurvēja un augstas temperatūras (virs +28 °C).
 • Krāsojot mēbeles, aizsargājiet virsmas, kuras nevajag nokrāsot.
 • Krāsojot mēbeļu detaļas ar profilu, vispirms nokrāsojiet iekšējās profila daļas un pēc tam ārējās.
 • Apstrādājot koksnes virsmu ar puscaurspīdīgu produktu, rezultāta tonis ir atkarīgs no koksnes veida, cietības un sākotnējā toņa, kā arī no apstrādāšanas reižu skaita. Veiciet izmēģinājuma apstrādi!
 • Veicot apstrādi ar puscaurspīdīgu produktu, vienmēr apstrādājiet virsmu koksnes šķiedru virzienā — tādējādi iegūsiet viendabīgu rezultātu.
 • Apstrādājot lielu līdzenu virsmu, krāsu uz virsmas var vispirms uzklāt ar mohēras rullīti un pēc tam izlīdzināt ar otu.

 

Krāsošanas laikā

 • Rūpīgi sajauciet produktu pirms lietošanas un lietošanas laikā.
 • Sauss gaiss var izraisīt pārāk ātru krāsas žūšanu krāsošanas laikā, strādājot ar krāsām uz ūdens bāzes, tādēļ nav ieteicams krāsot sienas iekštelpās ļoti karstā un sausā laikā.
 • Ievietojiet otu vai rullīti maisiņā un rūpīgi to aizveriet, tā tos varēsiet izmantot atkārtoti nākamajā dienā.
 • Lietojiet kvalitatīvus instrumentus. Kvalitatīvai otai ir laba krāsas ietilpība, tā neatstāj sarus uz virsmas un nokrāsotā virsma ir vienmērīga.
 • Ņemiet vērā, ka patiesais krāsas tonis ir redzams tikai pēc krāsas nožūšanas.

 

Pēc krāsošanas

 • Ja neizmantojat visu produktu, rūpīgi aizveriet trauka vāku. Atvērts iepakojums nav ilgstoši uzglabājams.
 • Šķidros krāsas atlikumus nogādājiet bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Tukšo un sauso iepakojumu nododiet atkārtotai apstrādei vai atkritumos.
 • Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst spēcīgi noslogot, jo krāsa savu galējo cietību un nodilumizturību normālos apstākļos sasniedz aptuveni viena mēneša laikā. Ja virsma ir iepriekš jānotīra, tas ir jādara uzmanīgi, izmantojot ūdenī samitrinātu sūkli vai drāniņu.