Universal Korrostop uzklāšana

Objektā tiek lietota gruntskrāsa Universal Korrostop, kas tiek izmantota metāla cauruļu krāsošanai. Kādam jābūt vienam gruntskrāsas slāņa biezumam, lai tiktu sasniegts vēlamais efekts – aizsardzība no rūsēšanas? Tiek plānots uzklāt divus gruntskrāsas slāņus.