Special Window krāsa

Tiksotropa krāsa logiem

Pielietojums

Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla virsmas, piemēram, logi, durvis un dārza mēbeles. Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos.

Spīdums

Pusspīdīga.

Patēriņš (vienai kārtai)

8-10m2/l - gludām virsmām.

Tonēšana

Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos toņos pēc Tikkurila toņu kartēm (А bāze).

Bāzes krāsas

A bāze.

Uzklāšanas metodes

Uzklāšana ar otu.

Žūšanas laiks (+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)

24 stundas – var pārkrāsot. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Special Solvent vai Special Solvent Spray. Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, jāizmazgā ar vienu no iepriekš minētajiem atšķaidītājiem.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L

Uzglabāšana

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 65% no tilpuma.

Blīvums

Apm. 1,2 kg/l, atkarībā no bāzes krāsas un toņa (ISO 2811).

Ķīmiskā izturība

Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību. Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).

Karstumizturība

Sausās telpās līdz +70 °C. Ilgstoša augstas temperatūras iedarbība var izraisīt dzeltēšanu.

Atjaunots: 2017-01-03

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā. No zaru vietām notīriet sveķus un apstrādājiet ar Tikkurila Oksalakka laku zaru vietām. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas, nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Nožuvušu metāla virsmu nogruntējiet ar metāla gruntējuma krāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Notīriet veco krāsu un rūsu (piem., no naglu galvām). Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet putekļus. Līdz tīrai koksnei attīrītas koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt, metāla virsmas ar Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +28 °С, un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas Special Window nemaisīt. Ja nepieciešams, pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet līdz 5% apmērā no tilpuma ar Tikkurila Alkydiohenne 2010. Ja krāsa ir samaisīta (piem., atšķaidot), tai pirms krāsošanas ir jāļauj nostabilizēties. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Uzklājiet 1 vai 2 kārtās ar otu. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Krāsojot logu rāmjus, krāsu uzklājiet tā, lai 1-2 mm platumā tiktu pārklāta stikla rūts.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar Special Solvent vai Special Solvent Spray.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

724px-GHS-pictogram-flamme_svg724px-GHS-pictogram-exclam_svg

Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.  Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur: etilmetilketoksīms, 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons, 2-oktil-2H-izotiazolons-3.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībā,.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) – 300 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 300 g/l.

Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Basic ovāla ota, 35 mm (Kods: 254035)

Basic ir laba izvēle vienkāršākiem krāsošanas darbiem, kur nevainojams rezultāts nav pats svarīgākais. Ovāla ota ir piemērota logu, durvju un koka izstrādājumu krāsošanai. Otai ir sintētiskās šķiedras sari un rokturis ar vairākiem satveršanas punktiem. Piemērota visa veida krāsām.

Elite apaļa ota, 20 mm (Kods: 224320)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Apaļa ota ir piemērota logu un stiklojuma krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Elite ovāla ota, 25 mm (Kods: 234425)

Elite ir ļoti laba amatieru izvēle, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ovāla ota ir piemērota logu, durvju un koka izstrādājumu krāsošanai. Otai ir augsta krāsas uzņemšanas spēja, kas nodrošina nevainojamu rezultātu. Sintētiskās šķiedras sariem ir ļoti augsta kvalitāte. Ota ir piemērota visām iekšdarbu un ārdarbu krāsām (gan ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes). Elite otai ir ergonomiski veidots rokturis, kā arī Anza patentētais āķis pakāršanai uz spaiņa un otas balsts.

Ergo rokturis-pagarinātājs (Kods: 620008)

Ergonomisks rokturis-pagarinātājs. Ar plastmasu pārklāta ārējā caurule, ērti satverama un ar noapaļotu galu. Paredzēts visiem Anza produktiem, kas ir piemēroti rokturiem-pagarinātājiem.

Lāpstiņa skrāpēšanai, 50 mm (Kods: 666050)

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa skrāpēšanai ar āmura tipa galvu un ergonomisku, mīkstu rokturi. Piemērots Anza rokturiem-pagarinātājiem.

Augstums (m)
Platums (m)
Laukums (m2)
Virsmas tips
Apstrādes reizes